Voor wie

Woont u zelfstandig maar vindt u dit steeds moeilijker worden?

Zijn er problemen met het geheugen en wordt u erg vergeetachtig? Lukt het u steeds minder goed om de dagelijkse praktische zaken, activiteiten en afspraken te onthouden en te volbrengen? Wilt u meer regelmaat en houvast maar wel de baas blijven over uw eigen leven? Als professionele en zelfstandig werkende hulpverlener bied ik persoonlijke ondersteuning aan mensen die thuis willen blijven wonen maar die aanvullende begeleiding nodig hebben bij het behouden van hun zelfredzaamheid. Samen kijken we waar hulp bij nodig is.

Zorgt u voor iemand met dementie of een vermoeden hiervan?

Vindt u het moeilijk om met deze ziekte en de veranderingen in de persoon en het gedrag om te gaan? Leven met en zorgen voor een partner of ouder met dementie is sociaal, emotioneel en psychisch erg zwaar. Veel mantelzorgers raken overbelast door deze complexe zorgtaak. Merkt u dat de zorg voor uw partner of ouder te zwaar wordt? Wilt u hierbij hulp krijgen maar wel zelf de regie in handen blijven houden? Overweeg dan om een geduldig en deskundig ondersteuner in te schakelen die u kan helpen om de zorg zo goed mogelijk te geven en zolang mogelijk vol te houden.

Video Interventie Begeleiding (VIO)

Thuiszorgorganisaties, dagopvang en zorginstellingen hebben soms psychogeriatrische cliënten waarbij de omgang en zorg zeer moeizaam verloopt vanwege zogenaamd probleemgedrag. Het verzorgingsteam heeft vaak al langere tijd verschillende aanpakken uitgeprobeerd om de zorg beter te laten verlopen, helaas zonder succes. Door middel van een kort traject Video Interactie Begeleiding (VIO) kan de onderlinge communicatie en interactie verbeterd worden waardoor de zorg en omgang weer soepeler kan verlopen.